Den hybrida arbetsplatsen

Den hybrida arbetsplatsen ersätter det traditionella kontoret.

Hybrid istället för distans

Efter ett år där många av oss arbetat helt på distans växer nu trenden med hybrida arbetsplatser fram.

Pandemins påverkan på vår nutida, och framtida syn på vad som är en arbetsplats har för alltid förändrats. Istället för distansarbete, där alla uppgifter utförs från hemmet, växer nu behovet av hybrida arbetsplatser fram.

Vart finns den hybrida arbetsplatsen?

Benämningen ”Hybrid Place” och ”Hybrid Space” går i varandra. Men oavsett om det är en specifik plats eller ett särskilt utrymme är nyckelordet för den Hybrida arbetsplatsen flexibilitet, valmöjligheten att fritt eller enligt schema fördela vår arbetstid oavsett vart det utförs.

Arbetsgivarnas möjligheter att attrahera attraktiv arbetskraft kommer tveklöst påverkas positivt om det erbjuds alternativa arbetsmiljöer.
Att kunna erbjuda en hybrid arbetsplats, där fokus ligger på ”att” arbetet utförs mer än ”när” och ”var” finns redan idag med på mångas önskelista. En trend som med stor sannolikhet bara kommer öka.

Spara tid och miljö

Undersökningar har visat att de som under pandemin haft arbete som utförts hemifrån har presterat lika bra och i många fall bättre än de gjort från sitt traditionella kontor.

En viktig anledning är mindre stress, en självklar vinst då tidsbesparingen i form av uteblivet pendlande istället lags på hemmet och familjen vilket i sin tur resulterat i större välbefinnande i vardagen. I förlängningen skapar detta också friskare och gladare personal, med minskade sjukskrivningar som följd.

Därtill kommer den självklara besparingen för miljön med minskade utsläpp. De digitala kontaktvägarna på internet ersätter mängder av onödiga bilresor.
Resan till jobbet och affärsmötet sker genom bara en knapptryckning, och från valfri plats.

Teknik för den hybrida arbetsplatsen

För att distansarbete och hybrida arbetsplatser skall fungera, är det avgörande med modern fungerande teknik, med både mjuk- och hårdvara som är anpassad efter det nya sättet att arbeta. Vi på Ricoh IT Partner i Karlstad erbjuder bland annat:

  • Smart telefoni från Telavox där hela företagets telefoni finns samlad i en app.
  • Nya eller begagnade stationära datorer, laptops och surfplattor från alla de största tillverkarna.
  • Hyreslösningar där du har möjlighet att uppgradera utrustning vid behov.
  • Små och stora skrivare och kopiatorer med säkra och trådlösa utskrifter.
  • Microsoft 365 – Åtkomst och delning av filer, oavsett plattform – Vi sköter dina licenser, installerar och utbildar.
  • Teams, Sharepoint och Onedrive är några av de program som ingår i Microsoft 365 och som skapar helt nya förutsättningar för den Hybrida arbetsplatsen.

Kontakta oss idag

Ring oss idag på: 054-17 54 00 – Vi optimerar din och hela den värmländska IT-miljön – från Höljes i norr till Hammarö i söder!