Microsoft höjer priserna på 365

Ny prissättning för Microsoft 365-produkter

Microsoft har sedan en tid tillbaka flaggat för att det kommer att bli prisjusteringar för användare av Microsoft 365-produkter.
Den förste mars 2022 kommer prishöjningen träda i kraft, vilket kommer påverka alla användare. Förutom prisjusteringen kommer en stor skillnad vara avsaknaden av den tidigare väldigt flexibla licenshanteringen.

Ändring av licenshanteringen

Den stora skillnaden blir att betalningen kommer ske på årsbasis istället för månadsvis som det är idag. Månadsvis betalning kommer att finnas kvar, men det kommer bli dyrare. Microsoft förklarar detta med att de vill ha bättre överblick på sina intäkter, samt få bättre kontroll vad gäller osäkerhet kring uppsagda licenser.

Samtidigt som Microsoft justerar priserna kommer förändringar ske kring prenumerationsvillkoren. Detta kommer leda till en minskad flexibilitet, vilket kommer innebära att det blir viktigare att välja rätt från början. Till exempel kommer priset per licens bli högre om du vill ha möjligheten att minska antalet licenser. Även möjligheten till nedgradering kommer innebär ett högre pris.

10 år av kontinuerlig innovation

Från det att Office 365 lanserades för tio år sedan har behovet hos användare världen över genererat i en mängd nya tjänster och funktioner. Appar och tjänster som idag är självklara arbetsredskap på flesta arbetsplatser oavsett verksamhet.

Både säkerhetsmässigt och funktionsmässigt har Microsoft lagt ner oerhört mycket arbete vilket vi användare haft och framgent kommer att ha än mer glädje och nytta av. Det nedlagda arbetet och mängden utökade tjänster är också anledningen till att Microsoft nu höjer priserna.
Läs mer om detta på Microsofts hemsida >>

Färdiga 365-paketeringar från Ricoh IT Partner

För att underlätta och tydliggöra funktionalitet och prisbild för dig som kund, har vi skapat tre helt unika paketeringar. Paketeringarna innehåller alla de absolut viktigaste säkerhetsfunktionerna och programmen från Microsoft 365.
Dessa paketeringar är skapade utifrån våra erfarenheter av vad som krävs gällande funktionalitet och säkerhet, och att paketen redan är prissatta betyder också att du som kund har full koll på kostnaderna. Läs mer om vår paketeringar här >>