Kvalitets- & Miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Vårt kvalitetssystem ska som yttersta mål ha en ständig strävan att förbättra sig utifrån kundernas krav.

Vår strävan är att styra vår kvalitet genom kvalitetssystemet och vår ambition är att så tidigt som möjligt finna och behandla avvikelser och avvikande beteenden, samt att genomföra korrigerande och förebyggande åtgärder för att eliminera orsakerna till avvikelser.

För att nå upp till detta ska samtliga medarbetare:

 • Ha rätt kompetens
 • Vara servicevänliga
 • Hålla vad de lovar
 • Ge en korrekt information
 • Vara lyhörda för kundens önskemål
 • Ständigt uppdatera kvalitetesmålen

Vår strävan är noll (0) fel

Miljöpolicy

Vi ska förse små och medelstora företag samt lokal offentlig förvaltning i Sverige med IT-lösningar för kontor. Med modern teknik, utbildning och service ska vi stödja våra kunder i deras strävan att öka sin produktivitet och minska sin miljöbelastning. Vår vision är att leda utvecklingen i vår bransch i riktning mot ett hållbart samhälle. Vår strategi är att styra vår verksamhet mot fyra övergripande miljömål.

Vi skall steg för steg:

 1. Minska vårt bidrag till att naturen utsätts för systematisk koncentrationsökning från berggrunden.
 2. Minska vårt bidrag till att naturen utsätts för systematisk koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion.
 3. Minska vårt bidrag till att naturen utsätts för systematisk undanträngning genom överuttag eller manipulation
 4. Öka vår hushållning av resurser med bibehållen eller ökad nytta för våra kunder, samarbetspartner och oss själva.

Vi ska bedriva vår verksamhet på ett strukturerat sätt, genom att styra alla åtgärder mot våra övergripande miljömål. De åtgärder vi väljer ska vara flexibla att de underlättar ytterligare förbättringar längre fram och är ekonomiskt lönsamma.

Vi ska motivera och ställa krav på våra leverantörer och underlätta för våra kunder att agera miljömedvetet.

Vi ska sträva efter att förebygga miljöproblem och föregå miljölagstiftning

Varje företag i partnerorganisationen och dess medarbetare är i sitt dagliga beslut ansvariga för att miljöpolicyn efterlevs.

Miljöstandard

Skapa förutsättningar

 • All personal är informerade om Ricohs miljöarbete
 • Information och uppföljning av miljöarbetet görs regelbundet i varje bolag. Vid dessa möten ventileras idéer och målsättningar bestäms.

Källsortering

 • Instruktioner för hur källsortering skall ske finns tillgänglig för all personal
 • Kärl för pappersinsamling finns i konferensrum, på kontor och i personalutrymmen Tidningar och dylikt särskiljs och lämnas till återvinning
 • Batterier tas emot och lämnas till återvinning
 • Elektronik, datorer, bildskärmar, skrivare, kopiatorer m.m. lämnas till återvinning
 • Glas lämnas till återvinning
 • Lysrör lämnas till återvinning
 • Miljöfarligt avfall som färgrester och lösningsmedel lämnas till kommunen
 • Wellpapp, frigolit, mjukplast lämnas till återvinning

Engångsartiklar

 • Inga plastmuggar används på rummen, konferenslokalen eller personalutrymmen
 • Inga drycker i konferensrummen serveras ur engångsflaskor eller burkar
 • Engångsflaskor och burkar för läsk, öl och mineralvatten ersätts med returflaskor
 • Tvåldispensrar används på toaletter, i bastun och i personalutrymmen
 • Portionsförpackningar används ej för smör, marmelad, socker, kaviar m.m.
 • Kassetter för toner till skrivare och kopiatorer återanvänds
 • Retur/refillförpackningar för städ-, disk-, schampo/tvål och tvättprodukter används där sådana finns

Rengöringsprodukter

 • Toalett-, tork- och hushållspapper skall vara miljömärkta med Bra Miljöval
 • Kopieringspapper, självkopierande papper, brevpapper, anteckningsblock, konferensblock och kuvert skall vara miljömärkta
 • Till trycksaker, visitkort, reklamblad m.m. skall om möjligt användas miljömärkt papper

Energi och vatten

 • Lågenergilampor installeras där så är möjligt
 • Vid nyinstallation av armatur i miljöer med lång brinntid som exempelvis korridorer och reception, väljs armaturer med lågenergilampor
 • Successivt utbyte av gamla lysrörsarmaturer till nya med högfrekvensdrift
 • Årliga energiplaner upprättas och följs upp
 • Kontorsmaskiner stängs av när de inte används under en längre tid
 • Regelbunden översyn och eventuell service av värme- och ventilationsanläggningar
 • Snålspolande munstycken för vattenkranar och duschar
 • Vid byte av toalettstolar installeras lågspolande toaletter.