Fusion mellan Kontorseliten och KEliten

1 maj 2024 heter vi KEliten IT Partner AB

Just nu pågår en fusion mellan Kontorseliten i Karlstad AB org.nr: 556567-4131 och KELiten IT Partner AB org.nr: 556742-7355.
Den 1 maj 2024 kommer vårt juridiska namn att vara KELiten IT Partner AB

Detta förändrar ingenting vad gäller produktutbud, tjänster, personal osv. Detta görs enbart för att
förenkla och samla hela verksamheten med alla dess segment under ett gemensamt organisationsnummer.

Detta innebär för er kunder att ni nu bör ändra detta i era system och från och med 1 maj använda er av vårt bankgiro: 237-9378 eller plusgiro: 33788-1.

Följande uppgifter gäller från 1 maj 2024:

KEliten IT-Partner AB
Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
Org nr: 556742-7355
BG: 237-9378
Plusgiro:33788-1
Faktura mail: faktura@kontorseliten.

För eventuella frågor kontakta vår ekonomiavdelning:
Tel: Stefan Andersson-Asker (CFO) 054-175403
Mail: ekonomi@kontorseliten.se