Soodia – Sooner Diagnostics

Kortar vårdköerna i Sverige

Röntgenmaskiner nyttjas effektivare

Sofia och Christian som grundade Soodia AB har båda arbetat som röntgensjuksköterskor, och sedan 2018 arbetar de båda aktivt för att korta väntetiderna i Sverige. Detta genom en genial idé som innebär att man nyttjar sjukhusens röntgenutrustning under kvällar och helger då de annars står helt oanvända.

Snabbare vård

Som namnet Sooner Diagnostics antyder handlar det om att korta väntetiderna och ge patienter snabbare vård. Att människor inte behöver vänta länge ger bättre livskvalitet och dessutom kan tidig diagnostik kan vara helt livsavgörande i många fall. Dessutom minskar självfallet belastningen och den negativa stressen av att inte hinna med, för sjukhusens ordinarie personal.

År 2019 utförde Soodia 5600 undersökningar, och 2022 var motsvarande siffror hela 56000 DT- & MR-undersökningar och kortade ned väntetiderna i hela nio regioner. Bakom de siffrorna gömmer det väldigt många människor som har blivit hjälpta!

(DT = Datortomografi skapar mycket detaljerade bilder av kroppen, och är nödvändiga för att upptäcka skador i t.ex. skelett och huvud. MR = Magnetröntgen där man på ett tidigt stadium kan upptäcka exempelvis cancer och demens, och upptäcka stroke.)

Arbeta hos Soodia

Vill du också hjälpa till att korta vårdköerna?
Och på köpet vara ledig 7 dagar i sträck – två gånger i månaden!
Då skall du omgående skicka in en ansökan här: Arbeta hos Soodia
För Sofia och Christian är personalens välbefinnande väldigt viktigt, allt från bra
boenden, bra arbetsmiljö till god ersättning och trygga försäkringar!
Läs mer om deras vision här: Soodia – Om personal och kunder >>

IT-lösningar från Ricoh IT Partner

Vi har haft förmånen att få leverera IT-lösningar till Soodia AB och hjälpa dem skapa en effektivare IT-miljö. Bland annat genom att migrera deras mail till Outlook och flytta deras lokala filhantering till Microsoft 365 och Sharepoint. De har numera en säker och mobil IT-miljö som öppnat upp för ett modernare och framförallt effektivare arbetssätt. Vi har även levererat hårdvara i form av moderna laptops m.m.
Stort tack för valet av IT-leverantör!