Testa din IT-säkerhet

Gör en riskanalys av din IT-miljö

Upptäck och åtgärda säkerhetsrisker

Varför behöver jag testa min IT-miljö? Ett Test av din IT-miljö och en utvärdering av IT-säkerheten kommer hjälpa dig och din personal. Detta genom att öka medvetenheten kring exempelvis cyberattacker och malware. Vi hjälper er att skapa rutiner som ökar skyddet mot IT-attacker och minskar skadorna om ni skulle bli drabbade.
Enkla åtgärder som att göra regelbundna säkerhetskopieringar, uppdatera programvaror och inte klicka på bifogade filer utan att tänka efter före, kan göra väldigt stor skillnad.
Öka din och ditt företags IT-säkerhet med en riskanalys redan idag. En IT-attack blir oftast enormt kostsam och värdefull information som hamnar i fel händer kan skada företaget oerhört.

Kunskap om cyberangrepp bland personalen

Att utbilda personalen och öka deras kunskap kring cyberattacker och IT-säkerhet är extremt viktigt. Medarbetarna är din största tillgång men samtidigt företagets största risk. Det är viktigt att företaget har en tydlig policy kring IT-säkerhet.
Får de anställdas bärbara datorer och telefoner användas privat? Finns begränsningar avseende vilka hemsidor man får besöka? Får företagets utrustning användas via publika nätverk? Används tvåfaktorsautentisering överallt?
Det finns mängder av enkla åtgärder som ni kan göra för att avsevärt öka säkerheten i er IT-miljö.

Stilla din oro – låt oss analysera din IT-miljö

Många företagare känner oro över att drabbas av IT-attacker. Det gäller även de anställda. En analys av företagets IT-struktur och utbildning av personalen kommer garanterat stilla både din och personalens osäkerhet kring hur företagets utrustning får användas.
Maxa din IT-säkerhet redan idag. Vi har lång erfarenhet av att stärka företagens skydd mot IT-attacker.

Kontakta oss idag för en säkrare IT-miljö!

Fyll i formuläret så hör vi snart av oss.
Behöver du akut IT-hjälp? Då ringer du IT-supporten direkt: 054-175444