Soodia AB

”Tack!!
Ni har verkligen förenklat det för oss med alla lösningar, och jag är glad att vi har er som IT-leverantör!”

Christian Lind / VD Soodia

Soodia AB kortar Sveriges vårdköer genom att nyttja
sjukhusens röntgenutrustning under kvällar och helger.
Vi har fått förmånen att hjälpa dem till en effektivare IT-miljö.