Dags att byta affärssystem?

Byta affärssystem - En man som håller symboler associerade med affärssystem i handen. Ricoh IT Partner i Värmland hjälper dig att byta affärssystem.

Vi hjälper dig byta affärssystem!

Förändrar verksamheten i grunden

Ett byte av affärssystem innebär en stor förändring, det är något som påverkar samtliga medarbetare i företaget. Det innebär inte bara att man byter en mjukvara från en dag till en annan. Ett byte förändrar oftast hela organisationens sätt att arbeta i grunden. En process som oftast är väldigt krävande, men å andra sidan genererar ett byte av affärssystem i ökad effektivitet och i förlängningen ökad lönsamhet. Ett dåligt eller föråldrat affärssystem är en bromskloss i expansionen av ett företag.

Ta hjälp redan från start

Att redan i planeringsskedet ta hjälp av en erfaren IT-konsult kommer avsevärt underlätta övergången och implementationen av det nya systemet. IT-konsulten kan dessutom skapa en nödvändig och tydlig helhetsbild av den många gånger ganska komplexa transitionen. Hen kan även visa dig på utmaningarna ni kommer att ställas inför och ge förslag på hur ni bäst överkommer dem.

Bygg för framtiden

När du skall byta affärssystem gäller det att du verkligen prioriterar rätt. Förutom att affärssystemet skall uppfylla alla dina nuvarande krav, skall det också innehålla ett välutvecklat API som möjliggör anslutning till andra system. Exempelvis till ett modernt webbaserat CRM där ni har full koll på era kunders kontaktuppgifter och orderhistorik.

Inkludera de anställda

En viktig del i ett lyckat byte av affärssystem är även transparens gentemot hela personalstyrkan, då detta är något som kommer påverka alla, så det är viktigt att informera om vad som kommer göras och vad det kommer leda till. Lyft fördelarna med bytet, och även här är det viktigt med en IT-konsults input för att kunna presentera en uppskattad tidsram för installation och igångsättande. Inkludera samtliga anställda längs resans gång, då kommer förståelsen öka och friktionen inom bolag minska radikal.

Vi hjälper hela vägen

Välkommen att kontakta oss om du planerar att byta affärssystem. Vi har hjälpt många företag, både små och riktigt stora att göra den här resan och vet vad som krävs. Vi hjälper dig hela vägen, från förstudie och budgetering till genomförande och igångsättning, till daglig drift och vidareutbildning.

Toppen! Jag vill att ni kontaktar mig 🙂

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.