Den nya visselblåsarlagen

Skydd för arbetstagaren

Visselblåsarlagen är en lag som kom till 2017 med syfte att skydda arbetstagare som larmar om oegentligheter och missförhållanden på arbetsplatsen. Nu är en ny och betydligt mer detaljerad och omfattande lag klubbad och träder i kraft den 17 december. Detta för att både underlätta och uppmuntra till visselblåsning samt förstärka skyddet för visselblåsare.

”Det övergripande motivet bakom EU-direktivet var att komma åt korruption, lagbrott mot EU-lagstiftning och bedrägerier med EU-medel”, säger Sophie Thörne, arbetsrättsjurist på arbetsgivarorganisationen Almega.

Mer omfattande än tidigare

Den nya visselblåsarlagen består av hela 60 paragrafer, att jämföra med den tidigare lagen som täcktes in av endast elva paragrafer. Den nya lagen innebär skydd för en bredare personkrets, inte bara som tidigare anställda och inhyrd personal. Nu kommer även personer i företagsledningen, praktikanter, arbetssökande, volontärer och aktieägare som verksamma i bolaget att omfattas av skyddet.

Krav på interna rapporteringskanaler

Arbetstagare hos företag med fler än femtio personer skall anonymt kunna rapportera om missförhållanden via ett system för hantering av visselblåsarärenden. Särskilda rapporteringskanaler där missförhållanden kan skickas in och att denna information endast får hanteras av en utsedd person eller grupp med anpassad kompetens.
Visselblåsarens identitet skall kunna hållas hemlig samt enligt den nya lagen skyddas mot vedergällning, hot osv. Om detta inte följs kommer skadestånd att utkrävas.

Hantera säkerheten med Microsoft 365

Så hur gör man då för att upprätta rapporteringskanaler och säkerställa att personuppgifter hanteras enligt ställda krav och i enighet med GDPR? Endera väljer man en extern tredjepartsleverantör eller också använder man Microsoft 365.

I Microsoft 365 finns nämligen alla lösningar du behöver för att hantera dokument och personuppgifter på ett korrekt och säkert sätt, och om ditt företag redan använder program och molnlösningar i Microsoft 365 är detta den absolut mest kostnadseffektiva lösningen.

Vi hjälper dig!

Vi på Ricoh IT Partner vet vad som krävs och har många års erfarenhet av att leverera säkra IT-lösningar. Vi har redan kunder som valt oss för att säkerställa rutin kring den nya visselblåsarlagen.
Kontakta oss gärna på 054-175420 så berättar vi mer!