Förändrad ägarbild hos Ricoh IT Partner

”Nya” ägare av Ricoh IT Partner i Karlstad sedan 20 juni 2020.

Ricoh IT Partner – Kontorseliten i Karlstad AB har sedan 200620, förvärvats av
Mikael Gustafsson och Björn Johnson, sedan många år delägare och säljare i verksamheten.

Linus Tyresten Wolke idag säljare, har också gått in som delägare i verksamheten.
Koncernen som förvärvats består i, förutom nämnda bolag, även KEliten ITPartner AB samt u.n.ä. Tingvalla Finans AB.

Lars Johnson, delägare sedan -91 och VD sedan -97 samt huvudägare och grundare av finans och
IT – delen i verksamheten kvarstår tills vidare som VD.

Bilden är från Nordeas Karlstads kontor den 20 juni 2020, direkt efter avslutat förvärv.
Från vänster till höger:
Lars Johnson, Linus Tyresten Woolke, Björn Johnson och Mikael Gustafsson.

Vår verksamhet rullar i övrigt oförändrat vidare, med ett starkt fokus på IT-produkter och tjänster.

Välkommen som kund till Ricoh IT-Partner – Vi optimerar din IT-miljö!