Kontorseliten – Ricoh IT Partner stödjer Aktiv Skola

Kontorseliten - Ricoh IT Partner stödjer Aktiv Skola

Framtiden börjar i klassrummet

Stiftelsen Aktiv Skola grundades 2015 med syfte att konkret och direkt bidra till en positiv utveckling av den svenska skolan. De skapar och förmedlar aktuellt och relevant utbildningsmaterial helt kostnadsfritt till alla skolor i Sverige. För att att de skall kunna fortsätta med detta behövs ekonomisk hjälp utifrån.

Med fokus på droger, grooming, hälsa m.m.

Aktiv Skola har valt att fokusera på områdena droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning. Stora och svåra ämnen men så oerhört viktiga. Vill man skapa en bättre skola går det inte att bortse från dessa områden.
Tyvärr kommer dessa frågor många gånger i skymundan på grund av ekonomiska prioriteringar, och därför har de valt att kostnadsfritt erbjuda nedladdningsbart utbildningsmaterial till alla sveriges skolor. De skickar även ut tryckt material, till exempel Föräldrahandboken, även de kostnadsfritt till utvalda målgrupper och årskurser.

Några skrämmande fakta

  • Så mycket som 50 procent av alla 15-åriga flickor har blivit utsatta för grooming och andra sexuella trakasserier av vuxna.
  • Var tredje ung har blivit utsatt för kränkningar på nätet det senaste året!
  • 1 av 5 gymnasieelever har någon gång använt narkotika!
  • Var femte flicka i årskurs nio har någon gång skadat sig själv medvetet!

Aktiv Skola hjälper vuxna att hjälpa

Så mycket som en tredjedel av skolpersonalen anser sig till exempel inte ha tillräckligt med kunskap för att förebygga mobbning. Då är det fantastiskt att denna stiftelse finns som kan stötta och hjälpa med relevant utbildningsmaterial.
För oss var det ett väldigt lätt val att vara med och bidra i deras kamp för en bättre skola och en ljusare framtid för våra barn.
Du kan också hjälpa, besök aktivskola.org eller kontakta dem på 019-368 07 50 – De kan aldrig få för mycket hjälp, deras uppdrag är tyvärr enormt…