Med anledning av Coronaviruset

Flaska med desinfektion och information kring våra arbetsrutiner med anledning av Coronaviruset.

Information gällande våra arbetsrutiner med anledning av Coronaviruset:

Då vi dagligen genom våra serviceåtaganden utför många insatser
som inte alla kan lösas fjärrledes, vill vi informera er alla om att vi strikt
följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vår personal är tillsagd att vid första tecken på förkylning
stanna hemma och hålla sig hemma tills de varit symptomfria i
minst två dygn.

Vi har handsprit utställt på flera platser i våra lokaler och uppmanar också
besökare till god handhygien med skyltar på toaletter och i vår entré.

Sköt om er – det blir bättre!

Läs om riktlinjerna här:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/