Tillsammans på distans

Tillsammans på distans – Tekniken är vår bästa vän idag!

Det skrivs nu oerhört mycket om alternativa sätt att arbeta, hur vi fortsätter
att hålla Sverige flytande genom att flytta våra kontor till vardagsrummet, kökssoffan
eller en stubbe i skogen.

Förutsättningarna för distansarbete har aldrig någonsin varit så goda, och tekniken 
aldrig varit så bra som den är idag.
Många företag har tekniken men använder den inte.Varför?
Gamla vanor är svåra att bryta, men blir man som nu tvungen att ändra sitt beteende så går det faktiskt. 

Förhoppningsvis leder denna kris till en ökad medvetenhet kring distansarbete och virtuella möten.
Ett ändrat beteende som gynnar både miljö och hälsa.

Vi på Ricoh IT Partner använder dagligen Office 365, Teams och Sharepoint för att kommunicera och
alltid ha obegränsad tillgång till dokument oavsett vart vi befinner oss. 

Låt inte verksamheten stanna av – Använd tekniken, jobba framåt, stay positive, 
och vet du inte hur du kommer igång hjälper vi dig!