Att göra-lista 2023

Att göra-lista 2023 med årets viktigaste IT-lösningar. Utmaning och lösning - 
Vi på Ricoh i Karlstad hjälper dig!

Tips på årets viktigaste IT-lösningar

Enligt en artikel som Computer Sweden publicerade årets andra dag, kommer ett stort fokus för IT-avdelningarna under 2023 ligga på några av nedanstående punkter.
Det är inga nyheter för oss, snarare en fortsättning och eskalering av de senaste årens trender.

Automatisering

Utmaning: Effektivisera, automatisera och minimera antalet manuella repetitiva uppgifter.
Lösning: Låt en mjukvara automatisera monotona och upprepade uppgifter.
Det är både bra för ekonomin, och en vinst för personalen som kan ägna sig åt viktigare och mer meningsfulla uppgifter. Vi har hjälpt mängder av kunder att kapa bort bort onödiga processer genom att skapa automatiserade flöden. Verktyget för att skapa dessa automatiseringar finns i Microsoft 365 i form av Microsoft Power Automate – ett program där vi bygger exakt den lösning du behöver.

Säkerhet

Utmaning: Att skydda företagets data både inom och utanför företagets väggar.
Lösning: Här har vi lättillgängliga lösningar i form av våra unika Microsoft 365-paketeringar.
I samtliga paketeringar ingår bland annat MFA och Conditional Access som standard. MFA som står för Multifaktorautentisering och är en funktion som avsevärt försvårar för obehöriga att logga in. Till exempel genom att skicka en tillfällig kod till din mobil.
Conditional Access, innebär ”villkorlig åtkomst” och är en kraftfull funktion som väldigt förenklat innebär blockerad eller beviljad åtkomst från specifika platser, eller att bara delar av organisationen har åtkomst till specifika dokument.

Molntjänster

Utmaning: Åtkomst av dokument och filer oavsett plattform och arbetsplats.
Lösning: Här är Microsoft Sharepoint och Microsoft Onedrive dina bästa vänner.
Microsoft Sharepoint är en säker webbplats för delning och lagring av dokument. En suverän plattform för din organisation att dela, strukturera och lagra er data. Här hjälper vi dig att skapa en lättanvänd och logisk mappstruktur och hjälper även till att utbilda personalen i hur Sharepoint skall användas. Onedrive däremot är mer som en egen hårddisk i molnet. En plats där du sparar dina egna dokument för snabb åtkomst och delning oavsett plattform.

Distansarbete

Utmaning: Erbjuda effektiv och säker arbetsmiljö oavsett arbetsplats.
Lösning: Vi har både hård- och mjukvaran du behöver och kunskapen som behövs för att skapa effektiva digitala mötesrum eller hybrida arbetsplatser. Förutom ovan nämnda IT-lösningar för lagring, delning och åtkomst erbjuder vi ett brett utbud av hårdvara där fokus lagts på både funktion och tillgänglighet, men också hög ljud- och bildkvalitet.
Vi erbjuder även utbildningar i Teams och delar gärna med oss av smarta tips och trix.

Hållbarhet

Utmaning: Att använda produkter och teknik som minskar vår klimatpåverkan.
Lösning: Satsa till exempel på nästan nya IT-produkter. Vi samarbetar bland annat med Inrego som med 25 år branschen är en av de riktigt stora på ”Reinvented IT”. Laptops, stationära datorer, iPads, mobiltelefoner m.m. som rekonditionerats och sälj med garanti. Använd molnserver istället för en stationär, och då självklart med en tjänst som produceras i Sverige.

Digitalisera kommunikationen och minska ner på resandet, här finns stora både tids- och miljömässiga vinster att hämta. Hyr din IT-utrustning av oss! Att hyra IT-utrustning är avsevärt mer hållbart än att köpa. Du kan lägga till och dra ifrån produkter under hyrestiden, och behöver inte hamna i en kostsam situation där din IT-utrustning blir inaktuell.

Vi hjälper dig!

Samtliga utmaningar i denna att-göralista för IT-lösningar 2023, har vi svaret på!
Första steget är att kontakta oss. Fyll i formuläret nedan eller ring oss på 054-175400!